Sveicināts
Viesi
|
Izvēlieties valodu
|
|

Любимые наши, мы переехали!

Все фотоотчеты, новости спорта,ланчи, on line бронирование и прочее сможешь найти на нашем новом сайте.

Ждем тебя!

НОВЫЙ САЙТ РЕСТОРАНА

Čehu alus darītavas „Stargorod” klubs apvieno domubiedrus – īsta Alus, kas izgatavots „Stargorodā”, cienītājus.  

Kluba biedri ir papildatlaižu (bonusu) sistēmas dalībnieki. Tas dod viņiem iespēju apmeklēt čehu alus darītavu „Stargorod” par 10% lētāk!  

 Čehu alus darītavas „Stargorod” kluba kartes pieņem tikai „Stargorod” tīkla alus darītavās.   

 

Galvenie noteikumi 

Kā kļūt par Kluba biedru? 

 

Lai kļūtu par Kluba biedru, nepieciešams:

1. Pierādīt, ka Jūs mīlat mūsu Alu, izdzerot vienā apmeklējumā ne mazāk kā desmit profesionālus (viena litra tilpuma) čehu Stargoroda Alus kausus. Ja kandidātam šajā lietā palīdzēs draugi – mēs tikai priecāsimies par tādu solidaritāti. 

2. Iesniegt pieteikumu, pareizi to aizpildot, un pieņemt kluba zvērestu.  

3. Kluba karte netiek pārdota, bet tiek izsniegta Stargoroda Alus īsteniem cienītājiem.  

4. Kluba karte uz Jūsu vārda tiks izgatavota 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža, un Jūs saņemsiet paziņojumu telefoniski. Pēc tam Jums jāierodas alus darītavā, lai saņemtu Kluba karti.  

5. Ja pieteikums aizpildīts nepareizi, karte netiek aktivēta! 

 

Kā sakrāt bonusus

1. Jūs varat krāt bonusus uzreiz pēc Kluba kartes saņemšanas.

2. Pirms rēķina apmaksas alus darītavā iedodiet viesmīlim Kluba karti, lai ieskaitītu bonusa punktus Jūsu personīgajā kontā. 

3. Ieskaitītā bonusa  summa tiks norādīta Jūsu rēķinā. 

4. Bonusu ieskaitīšana Kluba kartē tiek veikta, izejot no aprēķina: 100 Ls= 10 bonusa punkti, tas, ir 10% no Jūsu apmaksātā rēķina summas.

5. Bonusu ieskaitīšana Jūsu personīgajā kontā tiek veikta rēķina apmaksas brīdī, bet bonusi aktīvi  kļūst 30. (trīsdesmitajā) kalendārajā dienā no rēķina apmaksas brīža.  

 

Kā izmantot bonusus? 

1. Izmantot bonusus Jūs varat pēc tās aktivēšanas, t.i. pēc 30 dienām pēc rēķina apmaksas un bonusu ieskaitīšanas Jūsu personīgajā kontā. 

2. Pirms rēķina apmaksas iedodiet Kluba karti viesmīlim.  

3. Ar uzkrātajiem punktiem Jūs varat daļēji vai pilnībā apmaksāt rēķinu jebkurā no mūsu alus darītavām. 

4. Bonusu norakstīšana no Kluba kartes notiek, izejot no aprēķina: 10 bonusa punkti = 10 Ls. 

5. Rēķina summai, kas daļēji vai pilnībā tiek apmaksāta ar bonusa punktiem, bonusus neaprēķina.  

6. Bonusu punkti netiek attiecināti uz biznesa pusdienām, suvenīru produkciju un stargorod šova biļetēm. 

7. Norakstīto bonusu summa tiek norādīta rēķinā.  

 

 

Jūsu personīgais konts 

1. Jūsu personīgā konta stāvokli var uzzināt alus darītavā, palūdzot viesmīlim informāciju par Jūsu Kluba karti. 

 

 

 

Dalības papildnoteikumi 

1. Bonusa punktu uzkrāšana un norakstīšana tiek veikta tikai tad, ja ir noformēta Kluba karte.

2. Uzkrātos bonusa punktus nevar konvertēt skaidrā naudā.

3. Kartes nozaudēšanas gadījumā dalībniekam ir pienākums nekavējoties paziņot par to pa tālruni: +38 050 11 39 018, pretējā gadījumā Kompānija neatbild par operācijām, kuras tiek veiktas ar nozaudēto karti.

4. Kompānija patur sev tiesības izslēgt jebkuru Kluba biedru, ja tiek pārkāpti Kluba noteikumi un prēmiju programmas noteikumi. 

5. Kompānija patur tiesības atteikt dalību programmā pēc saviem ieskatiem. 

6. Kompānija patur tiesības atcelt vai izmainīt visu prēmiju programmu vai tās daļu jebkurā laikā, gan iepriekš paziņojot par to, gan bez brīdinājuma.  

7. Kompānija neatbild par kaitējumu vai zaudējumiem, kas rodas tādu izmaiņu rezultātā. 

8. Pretenziju pieteikšanai Jums jāsaglabā fiskālais čeks. 

9. Ja 13 mēnešus pēc pēdējā apmeklējuma Viesis nav izmantojis savas Kluba kartes prēmijas, visas agrāk sakrātās prēmijas „sadeg”.  

10. Ja ir nepareizi aizpildīta elektroniskā pasta adrese, karte tiek automātiski bloķēta.  

11. Ja 10 dienu laikā Jūs neesat saņēmuši paziņojumu par to, ka Jūsu Kluba karte ir gatava, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni: +38 050 11 39 018 vai nosūtīt paziņojumu pa e-pastu: mail@stargorod.net      

12. Katrs Kluba biedrs ir atbildīgs par to, lai Kompānijai tiktu savlaicīgi paziņots par adreses, elektroniskā pasta un tālruņa numura izmaiņām. 

 

 

Čehu alus darītavas kluba „Stargorod”

S T A T Ū T I

 

 

Par čehu alus darītavas kluba „Stargorod” biedru var kļūt:

-          pierādot, ka Jūs mīlat mūsu Alu, izdzerot vienā apmeklējumā ne mazāk kā desmit profesionālos (viena litra tilpuma) kausus alus. Ja kandidātam šajā lietā palīdzēs draugi – mēs tikai priecāsimies par tādu solidaritāti;

-          iesniedzot pieteikumu un pieņemot kluba zvērestu.

 

Lai iegūtu čehu alus darītavas „Stargorod” Vārda Goda Kausu, nepieciešams:

-          izdzert 200 litru čehu Stargoroda Alus;

-          piedalīties Kausa iesvētīšanas ceremonijā un saņemt Vārda Goda Kausu ar savu attēlu;

-          saņemt čehu alus darītavas „Stargorod” Vārda Goda Kausa karti ar fotogrāfiju;

-          saņemt čehu alus darītavas „Stargorod” pasi.

 

Vārda Goda Kausa īpašnieku privilēģijas:

-          īpašniekam alus darītavā būs Personīgais Vārda Goda Kauss ar savu attēlu;

-          pēc tālruņa zvana Jums bez maksas tiek rezervēts galdiņš;

-          bezmaksas ieeja jebkurā Stargorodas šovā, jebkurā „Stargorod” tīkla alus darītavā;

-          saņemt pierakstu jebkurā Stargorod tīkla alus darītavā, piedaloties pieraksta ceremonijā un iegūstot zīmogu pasē. Dod tiesības saņemt sava Vārda Goda Kausa dublikātu vēl vienā tīkla alus darītavā;

-          tiesības atvērt un slēgt čehu alus darītavas „Stargorod” Biergarten (vasaras laukumu) sezonā;

-          tiesības piedalīties braucienos, ko organizē „Stargorod” tīkls.

 

Čehu alus darītavas „Stargorod” Mērijas rindās var iestāties:

-          izdzerot 1000 litru čehu stargoroda Alu;

-          piedaloties iesvētīšanas ceremonijā Mērijas rindās;

-          stājoties amatā un uzsākot aktīvu darbību saskaņā ar savu amatu.

 

Čehu alus darītavas „Stargoroda” Mērijas biedru privilēģijas:

            Vārda Goda Kausa privilēģijām nāk klāt:

-          Vārda Goda krēsls alus darītavas zālē;

-          personīgās vizītkartes ar amata norādi čehu alus darītavas „Stargorod” Mērijā;

-          elektroniskā adrese tīmekļa vietnē: www.stargorod.net

-          personīgā čehu alus darītavas „Stargorod”  adrese un pasta kastīte savā pilsētā.

 

Čehu alus darītavas „Stargorod” mērs un pārvēlēšanu procedūra.

            Par „Stargoroda” mēru var kļūt jebkurš alus darītavas Viesis:

-          kurš mīl čehu stargoroda Alu;

-          kurš ir čehu alus darītavas „Stargorod” kluba biedrs;

-          kuram ir Vārda Goda Kauss;

-          kurš uz vēlēšanu brīdi ir sasniedzis pilngadību

!!! un viņam ir priekšrocības salīdzinājumā ar esošo Mēru 200 litru alus apjomā.

 

Vēlēšanu termiņi:

1.      Stargoroda alus darītavas Mēra kārtējās vēlēšanas notiek katru gadu dienā, kad tiek rīkots šovs „Oktoberfest slēgšana” Stargorodā.

2.      Priekšvēlēšanu cīņa par Mēra krēslu sākas dienā, kad tiek rīkots Stargoroda šovs „Oktoberfest atvēršana” un ilgst divas nedēļas.

 

Čehu alus darītavas „Stargorod” Mērs:

-          atrodas čehu alus darītavas „Stargorod” priekšgalā un darbojas „Stargoroda” vārdā;

-          ir alus suverenitātes, teritoriālā veseluma, „Stargorod” alus darītavas Viesu tiesību un brīvību ievērošanas garants;

-          tiek ievēlēts, saskaitot izdzertā Dzīvā Stargoroda Alus daudzumu vispārējā balsošanā vienu reizi gadā Stargoroda šovā „Oktoberfest slēgšana”;

-          alus darītavas „Stargorod” Mērs stājas amatā Stargorod šovā „Oktoberfest slēgšana”

-          „Stargorod” alus darītavas Mērs tiek ievēlēts uz vienu gadu.

 

Par „Goda Kartes 2500” īpašnieku var kļūt:

-          izdzerot 2500 litru čehu stargoroda Alu;

-          piedaloties iesvētīšanas ceremonijā;

-          saņemot „Goda Karti 2500”.

 

„Goda Kartes 2500” īpašnieka privilēģijas:
Vārda Goda Kausa un „Stargoroda” Mērijas privilēģijām nāk klāt:

-          bezmaksas ieejas garantija ar kompanjonu jebkurā Stargoroda šovā, jebkurā „Stargorod” tīkla alus darītavā, ja iepriekš ir rezervēts galdiņš.

 

Ieņemt vietu „Stargorod” čehu alus darītavas Slavas Alejā” iespējams:

-          izdzerot 5000 litru čehu stargoroda Alu;

-          piedaloties iesvētīšanas ceremonijā;

-          saņemot „Rokas atveidojumu”.

 

„Stargorod” čehu alus darītavas Slavas Alejas” īpašnieka privilēģijas:

            Vārda Goda Kausa un „Stargoroda” Mērijas privilēģijām nāk klāt:

-          bezmaksas ieejas garantija ar diviem kompanjoniem jebkurā Stargoroda šovā jebkurā „Stargorod” tīkla alus darītavā, ja iepriekš ir rezervēts galdiņš.